غرفه ی بازی های فکری در پیش دبستان دخترانه رفاه

:::

بازی های فکری و آموزشی همواره همزاد و همنشین دلنشین کودکان بوده و هست ، انجام بازی تجربیات مثبت و احساسات موفقیت‌آمیزی را برای کودکان فراهم می‌آورد. در این مرحله بازیهای خلاق فرصتی به کودک می‌دهد تا از قوه خلاقیت و تخیل خود در حل مسائل استفاده کرده و آن را رشد دهد ،  به همین منظور غرفه ای از بازی های فکری ، خلاقانه و آموزشی برای فرزندان عزیزمان در پیش دبستانی مهیا گردید تا از این غرفه به همراه مادرانشان  بازدید  نمایند .