سومین جلسه دانش افزایی اولیاء

:::

با عنایت به سومین جلسه آموزشی و دانش افزایی خانواده ی پیش دبستانی دخترانه رفاه ؛ در روز 96/8/10همراه پدران و مادرانی بودیم که دغدغه ی آن ها هماهنگی تربیت فرزندان بود.

در این جلسه :

**یاد گرفتیم پدر ستون خانه است و مادر سقف آن**

**یاد گرفتیم خانه هم ستون محکم می خواهد و هم سقف**

**سقف بریزد ناامنی ، خانه را گرفتار میکند **

**امنیت ، اصل اساسی سلامت روانی و اجتماعی هر انسانی است که از مادر در فرزند نهادینه می شود ؛ پس مراقبت از سقف خانه ضروری است.**

در ضمن :

یادگرفتیم پدر نقش مهمی در هوش اقتصادی و شخصیتی فرزندان دارد و یاد گرفتیم فرزند نعمت است زیرا :

** بازی و شیطنت فرزندان : تحمل شرایط سخت را برایمان بیشتر می کند .**

** تعلیم و تربیت فرزندان : مارا با نقاط ضعف و قوت فردیمان روبرو می کند**

** سرعت تغییر دوره های سنی فرزندان : سرعت انعطاف پذیری والدین را بیشتر می کند .**

فقط

**چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید**