اولین جلسه همکاران پیش دبستانی دخترانه رفاه در سال تحصیلی جدید

:::

 

 

 

روز دوشنبه در تاریخ 27 شهریور ماه 96 با حضور مدیر عامل محترم بنیاد فرهنگی رفاه جناب آقای دکتر باهنرو همراهان محترمشان ، جناب آقای دکتر رخشانی ، سرکار خانم شهرابی و سرکار خانم میر حبیبی ، افتخار میزبانی نصیب پیش دبستانی دخترانه رفاه گردید و همچون گذشته با بیانات این بزرگوار ، عملکرد سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت و رهنمودها و اهداف آینده جهت دستیابی به رشد و تعالی ترسیم گردید.