جشن شکوفه ها

:::

دست در دست کودکانمان دادیم و باز هم دیدیم و شنیدیم و با جان دل صدای دلنشین غنچه های دانش را در جمع دوستان و مربیان خود که با عطر حضورشان توام شده بود ، لمس کردیم و در کنار هم ساعات خوشی را گذراندیم.

بازی ؛ نمایش عروسکی ، دیدن فیلم های کودکانه همراه با طعم شیرین و دلچسب بستنی جشن غنچه ها راخاطره انگیز کرد ....

 آغاز کردم فصل جدید زندگی خود را در پیش دبستانی دخترانه رفاه