بازدید پدران از نمایشگاه دستاوردهای تابستانی نوآموزان

:::

جهان کودکان ، جهانی پر از لذت است ؛ پر از رنگ ، پر از دوستی و بازی و نشاط کودکانه. آن ها به راحتی می توانند با رنگ ها حرف بزنند . بدون هیچ ذهنیتی این توانایی را دارند که با زبان رنگ ها و فرم ها از احساساتشان سخن بگویند .

آن ها با دستان کوچکشان خلق کردند ، دست در دست دوستان و مربیانشان دادند و با هم ، هم صدا شدند و دوستی هایشان را به نمایش گذاشتند .

در روز چهارشنبه 8/6/96 نمایشگاهی از دستاورد های تابستانه عزیزانمان برگزار شد و در این روز آن ها با اشتیاق فراوان میزبان پدران خوبشان بودند.