یک روز عالی در اردو گاه اوشان

:::

کودکان چون بذری نهفته اند و راه های پرورش آن در زمینه های مختلف بی شمار است. از آنجا که کودک امروز از طبیعت فاصله دارد و به کوه و دشت نمی رود ، زمین نمی خورد و خاکی نمی شود ، برای تماشای آسمان روی چمن ها نمی خوابد ، پس می توان گفت کمتر از کودک دیروز قوه ی تجسم و تخیلاتش برای رشد او به کمکش می آید.

یکی از راه های تقویت این قوا ، حضور در طبیعت است. بر آن شدیم که در روز دوشنبه مورخ 96/5/30 دختران دلبندمان به همراه مادران به سفری پر از آرامش و صفا در اردوگاه اوشان رهسپار شوند.

به لطف خدا و همراهی دخترانمان این روز را با صرف صبحانه و ورزش صبحگاهی آغاز کردیم.

بهترین لذت هارا در فضای باز و هوای مطبوع ، به همت و یاری نوگلانمان خلق کردیم.

فرزندان عزیزمان ساخت بادبادک را ا همراهی  مادران تجربه کردنند و باد هم در آن روز شوق و ذوق بازی را فراهم کرد.

در هوای گرم بهترین لذت را با بازی با آب فراهم کردیم.

 

استقبال مادران از کارگاه یک روزه ی ترانسفر یک روز به یاد ماندنی را برایمان رقم زد ، انجام مسابقه ی مادران که دخترانمان از ته دل آرزوی بردن مادر را داشتند و آن ها را تشویق می کردند.

خوشحالیم که بار دیگر فرصت کودکی کردن را به فرزندانمان هدیه دادیم و سهمی در شادی نوآموزانمان داشتیم.

الحمدالله