اردوی تابستانه نوآموزان پیش دبستانی

:::

 

قلب کودک نورس مانند زمین خالی از بذر گیاه است . هر دانه ای که در آن افشانده شود به خوبی می پذیر و در خود می پرورد. (حضرت علی (ع))
با توجه به اینکه در پیش دبستانی آموزش و پرورش رسمی کودک پایه گذاری می گردد ، اگر کودکی این مرحله از زندگی و آموزش خود را به طور صحیح طی کند می تواند مراحل بعدی را نیز به راحتی بگذراند .
انجام این وظیفه مهم، همکاری خانواده و برنامه ریزی روتین پیش دبستانی را می طلبد .لذا از همان روزهای نخستین سال تحصیلی همکاری بین خانه و مدرسه باید ایجاد شود .

اولین روز ورود کودک به محیط آموزشی اثری غیر قابل انکار بروی روح و جسم کودک دارد و ممکن است او را به محیط آموزشی علاقه مند و یا سرد کند . لذا بر آن شدیم تا قبل از شروع رسمی سال تحصیلی به جهت پیشگیری از به وجود آمدن ترس و اضطراب و جدایی از مادر با ایجاد فضایی شاد و مفرح به استقبال نوآموزان عزیزمان در هفته ی اول شهریور ماه به مدت 4 روز بابرنامه های زیر برویم : 
- استقبال و خوش آمد گویی
- تحویل نوآموزان از اولیاء محترم 
- نصب کارتهای شناسایی نوآموزان 
- بازی مربیان با نواموزان در حیاط پیش دبستان 
- آشنایی با پیش دبستان 
- بازی گروهی با نوآموزان و اجرای نمایش توسط مربیان 
- استراحت و خوردن تغذیه 
- اجرای مسابقه توسط نو آموزان 
- شرکت نوآموزان در بازی دلخواه به صورت غرفه ای ( نقاشی ، خلاقیت ، کلاژ ، خمیر )
- اهداء هدیه ( کارت پروانه ) 
- بازی و شادی با وسایل لگو ، جورچین ، دومینو ، وسایل اتاق بازی و .... )