فصلی نو

:::

بهار که می آید، دستان باد بوی شکوفه می دهد
جوانه های تک درخت باغچه، با نوازش نسیم جان می گیرند
آرام و آهسته
خدایا، رویش یک دانه تمام عظمت تو را فریاد می زند

امروز که باز صدای دلنواز کودکانه ات در گوش دیوارهای کلاس پیچید و گرمای دستان مهربانت با گرمی دستانم گره خورد . به تو خواهم گفت چقدر دلتنگ دیدار چشم های پرشور و اشتیاقت بودم ... 

آمدن دوباره شما عزیزان را به پیش دبستانی گرامی می داریم .