زیارت شاع عبدالعظیم حسنی

:::

نوآموزان پیش دبستانی در دو گروه زوج و فرد به همراه مربیان خود برای آشنایی با آداب زیارت ، دعا کردن اردوی یک روزه حرم  حضرت عبدالعظیم حسنی را برپا نمودند . قبل از ورود به حرم خانم پرتواعلم در مورد آداب زیارت صحبت نمودند . پس از ورود نواموزان به زیارت حضرت سید الکریم و حضرت حمزه رفتند و در انجا نماز زیارت خواندند و برای همدیگر دعا کردند .