قدردانی از زحمات همکاران

:::

بسیاری از اوقات پیش می آید که از کسی تشکر کنیم اما زبانمان قاصر از جملات و کلماتی می شود که از طرف مقابلمان تشکر کنیم اینجاست که یک جمله و متن ادبی جهت تشکر و قدردانی کارساز می شود.

در آخرین روزهای اسفند ماه مدیر و مسئولان پیش دبستانی به همراه یکی از نوگلان جهت  تشکر و قدردانی از مدیر محترم بنیاد فرهنگی رفاه ، زحمات مسئولین بنیاد فرهنگی رفاه ، رانندگان سرویس و ... با گلدان گل و جمله های زیبا تشکر خود را بیان کردند .