معرفی دانش آموزان برتر ترم پاییز

:::

اسامی زبان آموزان برتر موسسه زبان در ترم پاییز به شرح ذیل است:

 

نرگس سلیمانی 

ریحانه   امیرعسگری

زهرا  مرادی

فاطمه   امیرعسگری

محیا  پورامامی

فاطمه  زرنوشه فراهانی

زهرا  رزاقی

طیبه  معدنچی