برگزاری سومین جلسه آموزش خانواده هنرستان رفاه

:::

 صبح روز یکشنبه پنجم اسفند ماه سومین جلسه آموزش خانواده هنرستان رفاه درمکان نماز خانه دبیرستان رفاه با سخنرانی جناب آقای دکتر محمد علی شامانی معاونت آموزشی کل بنیاد فرهنگی رفاه  تحت عنوان دنیای دختران برگزار گردید.

گوشه ای از نکات این جلسه به شرح زیر بود:

ایشان بحث را از آنجا آغاز کردند که ما در متن زندگی دختران و فرزندانمان نیستیم و در مجموع این نسل نسل تنهایی است.ایراد اساسی اغلب مادران آنجاست که  انتظار دارند دخترانگی دخترانشان شبیه دخترانگی خودشان باشد در حالی دخترانگی دیروز با امروز بسیار متفاوت است.شامه فرزندان ما از سرزنش پر شده است و ما نباید آنان را سرزنش کنیم.باید به دخترانمان احساس امنیت دهیم و شایستگی های ایشان را ببینیم و بدانیم که مقایسه بسیار غلط است.باید با احترام به علائق یکدیگر به فهم متقابل برسیم.باید کنار فرزندمان به عنوان یک دوست قرار بگیریم و آنان را راهنمایی کنیم اما اجبار نکنیم.باید استعداد های فرزندانمان را بشناسیم و نخواهیم که آنان در تمامی زمینه ها بسیارتوانمندشوند.دختران جلوه جمال الهی هستند و مایه آرامش ودر مجموع باید سعی کنیم با برقراری ارتباط صحیح به حال خوب برسیم.