برگزاری آزمون ها و ژوژمان های هنرستان

:::

با آغاز فصل سرد زمستان فضای هنرستان هر روز پیراهنی تازه به رنگ یکی از دروس و امتحانات بر تن می کند و ژوژمان های زیبای هنرجویان برگزار می گردد.این ژوژمان ها حاصل تلاش هنرجویان و دبیران ایشان در طول یک ترم سه ماهه از آغاز سال تا کنون بوده است.به همه عزیزان خسته نباشید و خدا قوت می گوییم.