یلدای زیبای هنرستان رفاه

:::

یلدا به زمان بین غروب آفتاب از ۳۰ آذر (آخرین روز پاییز) تا طلوع آفتاب در اول ماه دی (نخستین روز زمستان) گفته می‌شود.ریشه نام و دیگر واژه‌ها«یلدا» برگرفته از واژهٔ سریانی به معنای «زایش» و «تولد» است.ابوریحان بیرونی از این جشن با نام «میلاد اکبر» نام برده و منظور از آن را «میلاد خورشید» دانسته‌است.

از هفته قبل از این شب شاد حال و هوای هنرستان به دستان هنرمند هنرجویان Tدبیران و کادر هنرستان رنگی شاد بر تن سپید زمستان پوشانده و سرمای پاییز را گرما بخشیده.آثار تصویر سازی گروهی کلاس خانم حیاتی و هنر دست سرکار خانم زاهدی سرشت.