برگزاری جلسه شورای دبیران هنرستان رفاه با حضور صمیمانه دکتر محمدعلی شامانی

:::

بعد از ظهر روز یکشنبه بیست و هفتم آبان ماه جلسه شورای دبیران هنرستان با حضور جناب آقای دکتر شامانی و سرکار خانم استقامت در مکان کتابخانه هنرستان رفاه برگزار گردید.پس از قرائت قرآن و اعلام برنامه ماه جاری  سرکار خانم بخشی معاونت آموزشی هنرستان به ارائه بحث تیپ شناسی شخصیت افراد پرداختند و این بحث را با هدف درک بیشتر دانش آموزان مطرح نمودند.در پایان نیز جناب آقای دکتر از ایشان  و جمع هنرستان تقدیر نمودند و یادآور شدند که طبق نظر سنجی های صورت گرفتهاولیاء هنرجویان رضایت بالایی از هنرستان دارند و این نشان از همکاری خوب کادر و معلمین این مجموعه است.

.