اردوی آموزش عکاسی هنرستان رفاه در باغ گیاه شناسی

:::

صبح روز بیست و هفتم آبان ماه هنرجویان پایه دهم هنرستان رفاه باحضور سرکار خانم ها بخشی،غلامی و زاهدی سرشت به منظور آموزش درس عکاسی خود به باغ گیاه شناسی رفتند و از گل های زیبا و فضای آنجا عکاسی کردند.