دلنوشته های برگزیده ی هنرجویان هنرستان رفاه به مناسبت میلاد حضرت محمد (ص)

:::

هنرجویان هنرستان رفاه هر روز برگی از دلنوشته های خود را به مناسبت میلاد حضرت رسول ارائه کرده و در کانال هنرستان برای نمایش قرار می دادند.

گوشه از دلنوشته های هنرجویان به شرح تصویر در زیر آمده است.