بازدید هنرجویان پایه یازدهم هنرستان رفاه از نمایشگاه تصویر سازی خانه هنرمندان

:::

صبح روز سه شنبه پانزدهم آبان ماه هنرجویان پایه یازدهم هنرستان به همراه دبیران خود سرکار خانم ها حیاتی و زاهدی سرشت از نمایشگاه آثار تصویر سازی خانه هنرمندان بازدید به عمل آوردند و با آثار جدید در این حوزه آشنا شدند.