اهداف کیفی هنرستان

:::

اهداف کیفی هنرستان رفاه در یک نگاه:
هنرستان رفاه در نظر دارد در سال تحصیلی 93-92 برنامه های آموزشی – فرهنگی – تربیتی خود را با اهداف ذیل به اجرا در آورد:
1-تقویت سطح باوردهای دینی هنرجویان (ارتقا، سطح درک عمیق قرآن) در قالب برنامه های روتین صبحگاهی و پرورشی
2-تقویت باورهای دینی هنرجویان (شرکت در نماز جماعت، یادگیری احکام،....)
3-ارتقاء سطح مهارت های ارتباطی هنرجویان در قالب جلسات پرسش و پاسخ
4-آموزشی سبک زندگی و کاربرد آن در زندگی شخصی هنرجویان در قالب کلاس های فوق برنامه تربیتی بصورت مستمر در طول سال تحصیلی.
5-ارتقاء سطح علمی هنرستان با شرکت هنرجویان در مسابقات علمی – عملی کشوری، جشنواره هنرهای تجسمی کشوری، مسابقات فرهنگی – هنری منطقه و آزمون های پیشرفت تحصیلی استان
6-تقویت مشارکت دانش آموزان و یادگیری کارگروهی در فعالیت های اجتماعی در قالب اردوهای شبانه روزی هنرستان
7-تقویت روحیه خود باوری، شناخت دلاوری ها و ایثار جوانان نسل گذشته در دوره دفاع مقدس در قالب اردوی جنوب
8-درونی کردن ارزش های اجتماعی(احترام به برزگتر ها، پدر ، مادر، دوستان، نزدیکان، تقسیم کار، نظم در کار،....)