کارگاه مهارت های زناشویی

:::

 

با توجه به رسیدن فصل تابستان و زمان فراغت بسیاری از دانش آموختگان، تصمیم   گرفتیم کارگاهی  باموضوع   «مهارت های زناشویی» برگزار نماییم.
«کانون  دانش   آموختگان  رفاه برگزار می کند :
کاگاه مهارت های زناشویی
مدرس : خانم دکتر ارسطویی
آغاز دوره :   3 شهریور
هزینه:50 هزار تومان
تلفن ثبت نام:35074213


      همچنین اطلاعیه ای برای طلاعات کامل تر دانش آموختگان بر سایت کانون قرار گرفت که به این شرح است:
«  who  (سازمان بهداشت جهانی) مهارت های زندگی را توانایی انجام دادن رفتار سازگارانه و مثبت به به گونه ای که فرد بتواند با چالش ها و ضروریات زندگی روزمره کنار بیاید، تعریف کرده است.
هدف از برگزاری این کارگاه آموزش مهارت های زندگی به خصوص به کار گیری این مهارت ها در حیطه ی زندگی مشترک است. به گونه ای که اهداف زندگی مشترک ایده آل محقق شود.
این کار گاه با سر فصل های زیر به دنبال افزایش سطح کیفیت مهارت های ارتباطی در زندگی زناشویی و داشتن ارتباطی شفاف و دور از هرگونه کنایه و ابهام و توانایی شناخت مسایل و تلاش برای حل آن ها است.
- مهارت ارتباط شفاف ،مهارت حل مساله   و   مهارت مذاکره و ابراز احساس
زمان : دوشنبه ها  3/6/93  و 10/6/93 و  17/6/93
مکان : میدان بهارستان . خیابان مردم . دانشکده رفاه . سالن 12 بهمن
لازم به ذکر است به دلیل محدودیت ظرفیت کارگاه اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کرده اند.»
همچنین فرم ثبت نام  این کارگاه  در   مدارس برای استفاده ی اولیاء  پخش شد  .
22نفر در این  کارگاه  ثبت نام کردند  .
این کارگاه  به علت تغییر برنامه  ی مدرس خانم دکتر ارسطویی ، در دو جلسه   ی 4 ساعته برگزار شد.
در آخر دوره یک فرم ارزشییابی  به شرکت کنندگان در کارگاه داده شد تا میزان رضایت آن ها از کلاس  مشخص شود و ما را برای برگزاری هر چه بهتر کارگاه های بعدی یاری بنماید.
•فرم ارزشیابی و اطلاعیه ثبت  نام این      کارگاه  به پیوست ارایه می شو د.