مانور زلزله - 97/10/11

:::

به منظور ارتقای سطح آمادگی دانش آموزان با حوادث غیر مترقبه از قبیل زلزله و آتش سوزی و... معلمین دبستان پسرانه ی رفاه بر آن شدند تا با برگزاری مانوری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ دانش آموزان را در شرایط شبه واقعی قرار دهند، بدین منظور با همکاری یگان ویژه ی آتش نشانی و تیم اروژانس تهران مانور برگزار شد و دانش آموزان طبق برنامه ی از پیش تعیین شده در زمان وقوع زلزله ی آزمایشی در جان پناه های کلاسی پناه گرفتند و سپس در مدت زمان کوتاهی محل را ترک و به فضای باز پناه بردند.
در اینجا لازم است از همکاری صمیمانه ی کادر آموزشی آتش نشانی تهران (ایستگاه ۲) و گروه اروژانس تهران تشکر شود.