اردوی پایه ی پنجم - حرم مطهر حمزه ابن موسی الکاظم ع

:::

یک روز بهاری دانش آموزان پایه ی پنجم به همراه مربیان خود ساعتی را در کنار مرقد مطهر حمزه ابن موسی الکاظم در محله ی تجریش سپری کردند.

این برنامه در روز دوشنبه مورخ 96.01.21 برقرار گردید.