اردوی پایه ی چهارم - حرم مطهر امام خمینی ره

:::

دانش آموزان پایه ی چهارم در روز یکشنبه مورخ 96/01/20 

به همراه مربیان خود برنامه ی بازدید از مرقد مطهر بنیان گذار انقلاب و شهدا را داشتند.