گارگاه دانش افزايي روش تدريس آموزش

:::

كارگاه روش آموزش تدريس با سخنراني آقاي حسن پور

 

روز دو­شنبه 13-10-95 دبستان پسرانه ي رفاه ميزبان يكي از جلسات دانش افزايي معلمين رفاه بود.

دراين جلسه كه به صورت كارگاه تشكيل گرديد،‌موضوعاتي درخصوص نحوه تدريس كتاب علوم ـ‌ رياضي و فارسي آموزش داد.

ابتدا يك فصل از كتاب علوم پايه سوم را كه مربوط به فصل صدا ها  بود همراه ابزارها و وسايل ابتكاري خود تدريس كرد.

سپس تدريس يك مبحث هم از كتاب رياضي پنجم ابتدايي آموزش داد. با وسايل كمك آموزشي خاص خود استاد.

و همچنين تدريس چند حرف از كتاب فارسي پايه اوّل با روش خاص به همراه وسايل كمك آموزشي مخصوص خود.

 (( يادگيري نتيجه تلاش خود انسان است))

خواندن مهمتراز نوشتن است ،‌ دانش آموزبايد اول خوب بتواند بخواند بعد بنويسد.

در15 دقيقه پاياني كلاس بصورت عملي در حياط مدرسه برگزارگرديد.