هيت سينه زني دبستان پسرانه

:::

السّلام عليكم يا اهل بيت النبّوه و موضع الّرسالة

 

      ولی گرامی ،سلام عليكم ؛

     به منظور­ اشاعه­ ی شعائرالهي و احیای عزای پيامبرخوبي­ها واهل بيت عصمت و طهارت«علیهم السّلام»برآن شدیم با فرزندانمان دسته­ ی عزاداری روز سه­شنبه (9/9/95) در خارج از مدرسه برپا نماییم. حضور شما و خانواده­ ی محترمتان، موجب تعظیم شعائر و بهتر برگزار شدن این مراسم خواهد شد.

- ساعت حرکت دسته­ی عزاداری: 10:30صبح

-مبدا: دبستان پسرانه­ ي رفاه

-مقصد: مسجد سادات­ اخوی

-ساعت پایان مراسم: 11:30 صبح

                                                                     با تشکّر

­دبستان پسرانه­ ی رفاه­