اردوي دانش آموزان پايه سوم بوستان مهرگان

:::

صبح روز سه شنبه 95/7/27 دانش آموزان پايه سوم اين دبستان به همراه مربيان خود به بوستان مهرگان شهرك نفت منطقه يك رفتندكه بعداز كلي بازي و سرگرمي هاي آموزشي به مدرسه بازگشتندو يك روز بيادماندني و شاد برايشان درخاطره هايشان ثبت شد:‌