اردوي آموزشي ـ‌ تفريحي پايه دوم

:::

صبح روز يكشنيه 95/7/25 دانش‌آموزان پايه دوم اين دبستان به همراه معلمين خود به سمت پارك ژوراسيك حركت كردند و درطول مسير با سوالات و كنجكاوي هاي زيادي در مورد دايناسورها مواجه شدند، دانش آموزان وقتي كه به جلوي پارك ژوراسيك رسيدند باهيجان زياد وارد پارك شدند و حدود 2ساعت در پارك حضور داشتندكه دراين مدت اردوي آموزشي ـ‌ تفريحي با نحوه زندگي دايناسورها،انواع دايناسورها و .... آشناشدند:‌