مراسم دسته سينه زني دبستان پسرانه

:::

 

 

 

روزدوشنبه 95/7/19 مصادف با هشتم محرم، دانش آموزان اين دبستان به همراه اولياي محترم و معلمين خود از مدرسه به سمت مسجد سادات اخوي به صورت دسته سينه زني حركت كردندكه مراسم باشكوهي در مسجد نيز برگزارشد.