جلسه معارفه ی قائم مقام ریاست دانشکده

:::

این جلسه که با حضور ریاست دانشکده، معاونین و اعضای محترم هیئت علمی و همچنین مدیران و کارکنان دانشکده در سالن ۱۲ بهمن بنیاد فرهنگی رفاه در تاریخ ۹۸/۴/۱۲ با سخنرانی ریاست محترم هیئت امنای دانشکده جناب آقای دکتر ناصر باهنر آغاز شد؛ و با سخنرانی ریاست دانشکده سرکار خانم دکتر خادمی ادامه یافت که در پایان این جلسه انتصاب سرکار خانم دکتر زهرا طاهری پور به عنوان قائم مقام ریاست دانشکده انجام شد.